Skip links

The 75th Hong Kong School Music Festival (2023)

Piano Solo-Grade 8 : 2nd Runner-up Tse O Lam (2D)
Vocal Ensemble-Mixed Session: Silver Award Mixed Ensemble with Ying Wah College:
Ho Yiu Chun(2A)
Chan Hiu Ching(3A)
Cheng Tin Wai(4B)
Lung Teng Yuet(4B)
Chan Lok Yun Daphne(4D)
Wong Sum Yuet(5A)